Wat blijft, wat moet weg van mijn diensten en of mijn producten?

Er is een proces van schifting gaande, wat tot ver strekkende gevolgen leidt.
Over heel de wereld is er een hoos aan afvallers en nieuwe starters gaande, waaraan niemand ontkomt.
Het is heftig, het is sterk.Het is hard en hard nodig.
De welvaart in ons landje is aan het veranderen naar andere normen een waarde.
Massaal vallen er ontslagen, geweldig veel ondernemers redden het niet meer, er is een krapte aan woningen. Er is geld gebrek onder vreselijk veel mensen aan het ontstaan, er groeit onrust, we moeten oude patronen loslaten zonder te weten wat het nieuwe dan wel gaat worden. WOUW.
Dat vraagt om moed en durf. Tja, wat zouden we nu eraan kunnen gaan doen?
De situatie waarin we nu zitten, is niet meer wat we willen blijven hanteren. Hoe dit te veranderen?
Tja, het huidige wonen is ook niet meer wat het is geweest, hoe veranderen we dit?
Geen of weinig inkomen op dit moment, hoe moeten we dan de verandering inzetten met zo'n weinig inkomen? Poeh, dat is niet misselijk waar we nu voor staan, want hoe krijgen we alle rekeningen betaald? Men heeft wel ideeën hoor, maar de wettelijke regelingen houden de mensen tegen, hoe kunnen we dan verder met onze ideeën om te zetten in doen, wordt er vaak gedacht door deze en genen. Het blijft malen in je hoofd en je wordt er ook niet vrolijker op, je wordt er passief van, je voelt je soms lam geslagen, net of je niet meer vooruit kan komen. Ja, al deze gevoelens en gedachtes horen er bij.
We moeten met z'n allen eens diep bij ons zelf naar binnen kijken, om er achter te komen,
wat wil ik nu echt. Welke capaciteiten ga ik nu inzetten voor mezelf en dus ook voor de maatschappij.
Ga ik nu echt leven, ga ik nu echt voor mezelf zorgen, ga ik nu echt een relatie met de ander aan,
ga ik nu echt dat genen doen waar ik zelf ook blij van word, ga ik nu echt helemaal mezelf zijn,
zal ik mijn personeel nu echt alle ruimte geven om te zijn wie ze zijn, kan ik nu mijn bedrijfspand zo inrichten zoals ik het zelf echt wil waardoor mijn medewerkers voelen hoe blij ik met ze ben dat ze voor mij willen werken en mijn product of dienst met plezier uitvoeren of verkopen.
Wel, we zullen dus op alle fronten moeten veranderen willen we deze heftige periode
tot een goed einde brengen. We zullen dus moeten aanpakken om uit het oude patroon te stappenom weg te komen van deze onrust, wachten heeft geen zin meer.
Het is een signaal zou je kunnen zeggen om de veranderingen in te zetten, maar dan wel met kracht en liefde.