Zo langzamerhand wordt het steeds duidelijker en zichtbaarder dat de mensen om mij heen druk bezig zijn zich verder te ontwikkelen en de ideeën komen als paddenstoelen uit de grond gerezen om het ook om te zetten in doen.

Heel spannend en allemaal en ook wordt erbij vermeld, op een of andere manier geloof ik in deze productie die ik nu wil gaan neerzetten.
Geweldig! En wat nog boeiender is, er wordt samengewerkt met elkaar op een heel andere manier. Natuurlijk gaat het ook om geld maar niet meer om geld alleen.
Men wil absoluut zichzelf blijven in de functie die men zichzelf heeft toe bedeeld.
Maar ook de mensen die gevraagd worden om mee te werken, worden geattendeerd om zichzelf te zijn en te blijven in de functie de ze willen bekleden, nog sterker, er wordt van alles gedaan om dit ook te blijven handhaven.
Er is dus echt een dikke verandering gaande, die ik zelf ook merk in mijn werkwijze van Mediumschap om de mensen te ondersteunen, en daar zit het hem al in, ondersteunen.
Als Medium weet je en zie je en dat mag je dan ook doorgeven, maar niet alles natuurlijk.
Het gaat er om dat je als Medium mag ondersteunen, zonder de ander zijn of haar levensproces af te nemen, want elk mens mag echt zelf besluiten nemen.
Wat je als Medium kan doen is de onhandigheid of problematiek, inzichtelijker maken en helder analyseren wat er aan de hand is en waar het mee te maken heeft, maar ook wat je er mee zou kunnen doen om het te veranderen, om uit deze zwaarte/onhandigheid te komen.
Het is dus de bedoeling dat je uitlegt dat het lichter en luchtiger gemaakt mag worden zodat men zichzelf beter begrijpt. Daarna pas ben je als mens in staat om te kunnen handelen.


Deze economische crisis die mogelijkheden geeft om tot nieuwe ideeën te komen en uit te voeren is dus eigenlijk een feest, ook al beleven we dat anders. We zien het in eerste instantie somber en zwaar in, want zoals we altijd gewerkt en gefunctioneerd hebben, is niet meer mogelijk, wordt niet meer geaccepteerd, erger nog, je wordt zelfs ontslagen, de productie of dienst wil van jou inzet geen gebruik meer maken.

Het is oud, het is overbodig.
En dan mag jij als mens voorbij deze emotie zien te komen, want in deze pijn of teleurstelling blijven zitten, nou daar word je dus niet blij van.
Ik zelf zoek de stilte op en ga tekenen of wandelen of dansen, er is iets wat mij zegt dat ik iets extra's moet doen om uit deze emotie te komen. "Want zoals ik het nu doe, lukt het niet,"
zo vertelde mij een klant die bij mij op bezoek kwam om ondersteuning te halen in deze fase.
Wat gebeurt er nu, als je zo in de beweging gaat, vroeg ik mijn klant, wel antwoordde hij,
"Ik ga bruisen en vergeet m'n angst, mede daardoor krijg ik frisse ideeën, alleen ik durf ze niet om te zetten in daden, omdat ik bang ben dat het een fantasie is, die geen basis zal krijgen". Eigenlijk werd aan mij de vraag gesteld, of ik eens wilde gaan kijken wat de toekomst hierin voorspeld.
Ik vroeg de klant, waarom heb je toch zo'n weinig vertrouwen in je eigen ideeën en wil je zo graag bevestigd worden door een ander. Antwoordde de klant dit, "Nou, stel dat u als Medium nou het zelfde ziet als ik ook had bedacht, dan weet ik zeker dat ik door moet gaan en dat het geen fantasie is."
En zo begeven we ons op gevaarlijk terrein, de klant en het medium.
Tja, ik heb mij als medium opnieuw afgestemd op mijn Gids en gevraagd wat ik hiermee moet aanvangen, wat mag ik doorgeven en waar heeft deze onzekerheid nu eigenlijk mee te maken.
Ik begreep het wel hoor als mens, maar als medium kijk je anders, kijk je verder, namelijk, is er in het verleden een relatie te leggen waardoor deze klant twijfelt aan zich zelf.
Het werd door mijn Gids duidelijk gemaakt, dat in het verleden nooit iemand deze persoon heeft gestimuleerd of complimentjes heeft gegeven, sterker nog, er werd zelf steeds geopperd om maar zijn mond te houden als kind, en later in het huwelijk had de partner toch echt betere ideeën dan hij.
Het werd mijn cliënt in een keer duidelijk waarom hij bevestigd wilde worden door mij en voelde zich opgelucht. Samen zijn we gaan kijken naar zijn plannen en constateerde dat hij al heel veel op een rijtje had gezet en tot uitvoering kon komen.
Als Medium mocht ik hem meegeven om meer vertrouwen te hebben op zijn ingevingen.
En dat hij nu in de fase van doorzetten is aangeland.


Natuurlijk zette het mij ook aan het denken, zo van "doe ik eigenlijk ook wel wat ik graag wil en waar ik goed in ben".

En hoe zit het dan met mijn vertrouwen in mijn ingevingen.