Als een kind leeft onder kritiek, leert hij veroordelen.
Als een kind in een veilige omgeving leeft, leert hij vertrouwen hebben.
Als een kind leeft onder vijandigheid, leert hij vechten.
Als een kind leeft met acceptatie, leert hij wat liefde is.
Als een kind leeft met angst, leert hij bezorgd te zijn.
Als een kind leeft met erkenning, leert hij een doel bereiken.
Als een kind leeft met medelijden, leert hij zichzelf onwaardig te vinden.
Als een kind leeft met toestemming, leert hij zich op te richten.
Als een kind leeft onder jaloezie, leert hij zich schuldig te voelen.
Maar......................
Als een kind leeft met vriendelijkheid, dan begint hij te begrijpen
dat het belangrijk is in deze wereld te leven .