Dromen Denken Doen Doorzetten

Column voor ParaVisie geschreven door Sonja Dover op 13 mei 2016

dromendoensonjaSonja Dover - ParaVisie column 3

Zo langzamerhand wordt het steeds duidelijker en zichtbaarder dat de mensen om mij heen druk bezig zijn zich verder te ontwikkelen en ook dat ze creatieve ideeën omzetten in doen. Heel spannend allemaal. En wat nog boeiender is: er wordt samengewerkt met elkaar op een heel andere manier. Natuurlijk gaat het ook om geld, maar niet meer alleen om geld. Men wil absoluut zichzelf blijven in de rol die men zichzelf heeft toebedeeld.

Maar ook de mensen die gevraagd worden om mee te denken en te doen, worden geattendeerd om vooral zichzelf te blijven in de rol of functie die ze willen bekleden. Sterker nog: er wordt van alles gedaan en gestimuleerd om dit ook te blijven handhaven. Geweldig!

Er is dus echt een dikke verandering gaande, die ik zelf ook merk in mijn werkwijze als Medium om de mensen te ondersteunen en daar zit het hem in... ondersteunen. Als Medium weet je en zie je de dingen scherper en dat mag je dan ook doorgeven. Maar niet alles natuurlijk.

Het gaat erom dat je als Medium mag ondersteunen, zonder de ander zijn of haar levensproces af te nemen, want elk mens mag echt zelf besluiten nemen. Wat je als Medium kunt doen, is de onhandigheid of problematiek inzichtelijker maken en helder analyseren wat er aan de hand is en waar het mee te maken heeft. Maar ook wat je er al zo mee zou kunnen doen om te veranderen, om uit deze zwaarte c.q. onhandigheid te komen.

Het is dus de bedoeling dat je uitlegt dat het lichter en luchtiger gemaakt mag worden, zodat men zichzelf beter zal gaan begrijpen. Daarna pas ben je als mens in staat om ernaar te kunnen handelen.

Deze fase waarin wij nu leven geeft mogelijkheden om tot nieuwe ideeën te komen en jouw ideeën / dromen / uit te kunnen voeren. En is dus eigenlijk een feest, ook al beleven we dat anders. We zien het in eerste instantie vaak als dat veranderingen somber en zwaar zijn, want zoals we altijd gewerkt en gefunctioneerd hebben, is niet meer mogelijk en wordt niet meer geaccepteerd. Erger nog, je wordt zelfs ontslagen... Jouw werkgever wil van jouw inzet of dienst geen gebruik meer maken. Je bent overbodig.

En dan mag jij als mens voorbij deze emotie zien te komen, want in deze pijn of teleurstelling blijven zitten... daar word je dus niet blij van. Ik zelf zoek de stilte op en ga tekenen of wandelen of dansen of sporten... en dat helpt mij.

“Er is iets wat mij zegt dat ik iets extra's moet doen om uit deze emotie te komen, want zoals ik het nu doe, lukt het mij niet," zo vertelde mij een klant die afgelopen week op consult kwam om ondersteuning te halen.

“Wat gebeurt er nu, als je zo in deze emotie/gedachtenstroom mee gaat”, vroeg ik mijn klant. “Wel”, antwoordde hij, "ik ga bruisen en vergeet m'n angst, mede daardoor krijg ik frisse ideeën en dromen, alleen ik durf ze niet om te zetten in doen, omdat ik bang ben dat het een fantasie is, die geen basis zal krijgen."

Eigenlijk werd aan mij de vraag gesteld of ik eens als Medium wilde gaan meekijken naar wat de toekomst hierin voorspelt voor deze man. Ik vroeg mijn klant: “Waarom heb je toch zo weinig vertrouwen in je eigen ideeën en wil je zo graag bevestigd worden door een ander?”

Antwoordde de klant: "Nou, stel dat u als Medium nu het zelfde ziet als ik ook had bedacht, dan weet ik zeker dat ik door moet gaan en dat het geen fantasie is."

En zo gaan we ons op gevaarlijk terrein begeven, de klant en het medium. Tja, ik heb mij als medium opnieuw afgestemd op mijn Gids en gevraagd wat ik hiermee moet aanvangen, wat mag ik doorgeven en waar heeft deze onzekerheid nu eigenlijk mee te maken. Ik begreep het wel hoor als mens, maar als medium kijk je anders, kijk je verder... Er is in het verleden een relatie te leggen, waardoor deze man twijfelt aan zichzelf. Het werd door mijn Gids duidelijk gemaakt, dat in het verleden nooit iemand hem heeft gestimuleerd of complimentjes heeft gegeven. Sterker nog, er werd zelfs steeds geopperd om zijn mond te houden als kind. En later in zijn huwelijk had zijn vrouw toch echt betere ideeën dan hij.

Het werd mijn cliënt in een keer duidelijk waarom hij bevestigd wilde worden door mij en voelde zich opgelucht. Samen zijn we gaan kijken naar zijn plannen en met opluchting constateerde hij dat hij al heel veel op een rijtje had gezet en tot uitvoering kon laten komen.

Als Medium mocht ik hem meegeven om meer vertrouwen te hebben in zijn ingevingen en zijn dromen, omdat hij nu in de fase van doorzetten was aangeland. Natuurlijk zette het mijzelf ook aan het denken, zo van: "Doe ik eigenlijk ook wel wat ik graag wil en waar ik goed in ben?" En hoe zit bij u: ‘Geloof in jezelf... vertrouw op je ingevingen.’ Want dromen denken doen doorzetten is geen luxe maar noodzaak om het goed met jezelf, je geliefde, je familie, je vrienden en je partner te hebben.

Reageren...? Ja fijn.

Licht, liefde & Kracht,

Sonja Dover